Gegevensbescherming

Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de Creative Commons licentie Gelijk-Delen.

Enquête Functionarissen Gegevensbescherming 2018
FG enquête 2018

Enquête Functionarissen Gegevensbescherming 2018

Een onderzoek naar de invulling van de functie van FG in de praktijk en hoe FG's hun werk en werkomgeving ervaren. Uitgevoerd door CIP, oktober 2018.

Toon het product
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst.

Toon het product
Privacy afspraken in ketens
Privacy baseline
Grip op privacy

Privacy baseline

Een handreiking voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De Avg ontrafeld voor de uitvoering. Het naslagwerk van de methode 'Grip op privacy'.
Een Engelse versie vind je hier.

Toon het product
Grip op privacy

Handleiding Privacy by design

Handleiding voor ontwerpers van Informatiesystemen. Onderdeel van 'Grip op privacy'.

Toon het product
Handleiding Privacy by design
Handleiding Borging van privacy in organisaties
Grip op privacy

Handleiding Borging van privacy in organisaties

Deze 'Handleiding Privacygovernance' ondersteunt het management bij de implementatie en borging van de Privacy Baseline in organisaties.

Toon het product
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)

Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de Avg.

Toon het product
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting

Neem jezelf de maat, stel je een doel en zie wat je nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de Avg. Ontdek ook de mogelijkheden voor de organisatie van de PriSa Workshop.

Toon het product
Grip op privacy

PriSA toelichting voor de gebruiker

Een korte toelichting voor wie de Privacy Self Assessment gaat gebruiken.

Toon het product
PriSA toelichting voor de gebruiker
Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel
Grip op privacy

Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel

Een handleiding voor Privacy Governance. Daarbij het volwassenheidsmodel waarop de Self Assessment tool gebaseerd is.

Toon het product
Grip op privacy

GAP: Gap-analyse Privacy

De Gemeente Westland heeft de criteria van de Privacy Baseline van het CIP gecombineerd met het format van de GAP-analyse voor de BIG (van KING en IBD). Het resultaat is deze "Gap-analyse Privacy", door de gemeente aan CIP aangeboden voor verspreiding. Het is een handig instrument voor organisaties die zich willen meten aan de Privacy Baseline. De GAP toetst letterlijk op alle baselinecriteria, de PriSa legt de nadruk meer op privacyvolwassenheid: een mooie combinatie. ***verbeterde versie***

Toon het product
GAP: Gap-analyse Privacy
Handreiking meldplicht datalekken
Datalekken

Handreiking meldplicht datalekken

De voormalige Nederlandse wet Meldplicht Datalekken - en de WBP - zijn ingehaald door de AVG. Maar voor wie daar doorheen kan lezen bevat het document nog nuttige adviezen voor de procesinrichting rondom de actuele meldplicht.

Toon het product
Privacy

Testen met Persoonsgegevens

Testen met ‘echte’ persoonsgegevens is soms onvermijdelijk. Hoe kan je hiermee omgaan? Het document is geschreven onder de WBP en is dus in die zin gedateerd. Maar de discussie is nog steeds actueel.

Toon het product
Testen met Persoonsgegevens
Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance
Privacy

Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance

In november 2015 heeft het CIP, onder zowel overheidsorganisaties als marktpartijen binnen het CIP-netwerk, een enquête uitgezet met vragen over de wijze waarop het thema privacybescherming gestalte krijgt.

Toon het product
Cloud

Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten

Praktische richtlijnen voor het gebruik clouddiensten.

Toon het product
Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten
De rol van de IT-Auditor
Cloud

De rol van de IT-Auditor

Van de ADR: Een verkenning van de auditmogelijkheden van clouddiensten bij de rijksoverheid (ingebracht document).

Toon het product
Cloud

Cloud Governance

Rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerving en het succesvol en veilig gebruik van Clouddiensten.

Toon het product
Cloud Governance