Gegevensbescherming

Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de creative commons licentie.

Privacy baseline
Grip op privacy

Privacy baseline

Een handreiking voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De Avg ontrafeld voor de uitvoering. Het naslagwerk van de methode 'Grip op privacy'.

Toon het product
Grip op privacy

Handleiding Privacy by design

Handleiding voor ontwerpers van Informatiesystemen. Onderdeel van 'Grip op privacy'.

Toon het product
Handleiding Privacy by design
Handleiding Borging van privacy in organisaties
Grip op privacy

Handleiding Borging van privacy in organisaties

Deze 'Handleiding Privacygovernance' ondersteunt het management bij de implementatie en borging van de Privacy Baseline in organisaties.

Toon het product
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)

Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de Avg.

Toon het product
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting

Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat bij het implementeren van privacy- verantwoord handelen conform de Avg.

Toon het product
Grip op privacy

PriSA toelichting voor de gebruiker

Een korte toelichting voor wie de Privacy Self Assessment gaat gebruiken.

Toon het product
PriSA toelichting voor de gebruiker
Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel
Grip op privacy

Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel

Een handleiding voor Privacy Governance. Daarbij het volwassenheidsmodel waarop de Self Assessment tool gebaseerd is.

Toon het product
Datalekken

Handreiking meldplicht datalekken

Lees wat Meldplicht datalekken betekent en wat er van de organisatie wordt verwacht. Handreiking met prakische adviezen.

Toon het product
Handreiking meldplicht datalekken
Inrichtingspractice UWV
Datalekken

Inrichtingspractice UWV

Voorbeeld van procesinrichting t.b.v. de nakoming van de Wet Meldplicht Datalekken.

Toon het product
Privacy

Testen met Persoonsgegevens

Testen met ‘echte’ persoonsgegevens is soms bijna onvermijdelijk. Hoe kan je hiermee omgaan?

Toon het product
Testen met Persoonsgegevens
Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance
Privacy

Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance

In november 2015 heeft het CIP, onder zowel overheidsorganisaties als marktpartijen binnen het CIP-netwerk, een enquête uitgezet met vragen over de wijze waarop het thema privacybescherming gestalte krijgt.

Toon het product
Privacy

PIA Norea

NOREA-Uitwerking van de PIA-aanpak.

Toon het product
PIA Norea
PIA Checklist
Privacy

PIA Checklist

Tool voor PIA checklist.

Toon het product
Cloud

Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten

Praktische richtlijnen voor het gebruik clouddiensten.

Toon het product
Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten
De rol van de IT-Auditor
Cloud

De rol van de IT-Auditor

Van de ADR: Een verkenning van de auditmogelijkheden van clouddiensten bij de rijksoverheid (ingebracht document).

Toon het product
Cloud

Cloud Governance

Rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerving en het succesvol en veilig gebruik van Clouddiensten.

Toon het product
Cloud Governance