ISOR

ISOR staat voor Information Security Object Repository en moet uitgroeien tot een modulaire verzameling van (generieke en herbruikbare) objectbeschrijvingen waarin een (overheids)organisatie de normen en aanbevolen maatregelen kan vinden die nodig en nuttig zijn voor een goede en toetsbare informatiebeveiliging.
Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de Creative Commons licentie Gelijk-Delen.

Toegangsbeveiliging
Themadocument

Toegangsbeveiliging

Wat moet je doen om adequate toegangsbeveiliging te realiseren. Hoe maak je dat toetsbaar? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors. ***nieuwe versie***

Toon het product
Themadocument

Huisvesting Informatievoorziening

Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors. ***nieuwe versie***

Toon het product
Huisvesting Informatievoorziening
Communicatievoorzieningen
Themadocument

Communicatievoorzieningen

Dit themadocument brengt de voor communicatiebeveiliging relevante controls uit de BIO 1.0 overzichtelijk bij elkaar. Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Toon het product
Themadocument

Serverplatform

Een kader en toetsinstrument voor het beveiligings- en beheersingsniveau van infrastuctuur. Voor de ontwikkeling, onderhoud en kwaliteitszorg, voor interne en externe leveranciers. Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Toon het product
Serverplatform
Applicatieontwikkeling
Themadocument

Applicatieontwikkeling

Applicatieontwikkeling binnen de richtlijnen van de BIO: hoe doe je dat en hoe toets je dat? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Toon het product
Beveiliging webapplicaties

NCSC-Webrichtlijnen, versie 2

Op SIVA gebaseerde uitwerking van de NCSC-webrichtlijnen.

Toon het product
NCSC-Webrichtlijnen, versie 2