Ketenproblematiek

Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de creative commons licentie.

Privacy afspraken in ketens
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst.

Toon het product
Ketenproblematiek

Keten Service Library

2016 versie van een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance.

Toon het product
Keten Service Library
Ketencommunicatie bij crises
Ketensamenwerking

Ketencommunicatie bij crises

Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crises. Organisaties vullen de handreiking in met proceseigen kenmerken, waarmee een protocol ontstaat voor de communicatie met keten/netwerk- partners en overige stakeholders.

Toon het product