Aanbesteden en inkopen

In deze categorie zijn producten opgenomen die helpen de veiligheid van aanbestedingen en inkopen te borgen. De eerste productlijn (ICO) bevelen we aan voor breed gebruik in de overheid. De andere producten in deze categorie zijn van eerdere datum. Daarvan wordt nog bepaald in hoeverre elementen kunnen worden opgenomen in ICO.

ICO-wizard
Inkoopeisen Cybersecurity Overheid

ICO Wizard

Veilig aanbesteden en inkopen vereist het stellen van scherpe eisen. Met de ICO Wizard selecteer je eisenpakketten die passen bij de producten/diensten die je aanbesteedt en die je meegeeft aan de inschrijvers. Uitleg in drie korte video's: Intro ICO   |   Hoe het werkt   |   Inkoopproces en evaluatie 

Download invulinstructie

Ga naar de ICO-Wizard

Opmerkingen bij de werking? Geef ze door via het evaluatieformulier

Handreiking Inkoop en ICO: over de Wizard in de context van het inkoopproces 

Grip op beveiliging in Inkoopcontracten

Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten

De leverancier als kennispartner: een methode en voorbeeld-normenkader om te komen tot beveiligingsafspraken met leveranciers. Document uit 2014. Kan als achtergrond dienen bij beleidsbepaling.

Bekijk/Download
Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten
Security Proof Inkopen: wizard
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: wizard

Hoort bij de handleiding Security Proof Inkopen (SPINK).
Tip: we hebben ook een workshop hierover.

Van SPINK wordt nog bepaald of elementen kunnen worden toegevoegd aan ICO.

Bekijk/Download
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: handreiking

Het zonder meer opleggen van het volledige eisenpakket waaraan de overheid moet voldoen voor de levering van digitale diensten leidt tot een vermindering van creativiteit, gedoe over de interpretatie en het geforceerd voldoen aan te veel eisen. SPINK is een werkwijze om daar verstandig en productief mee om te gaan.

Van SPINK wordt nog bepaald of elementen kunnen worden toegevoegd aan ICO.

Bekijk/Download
Security Proof Inkopen: handreiking