BIO en uitwerkingen

Hier vind je de tekst van de BIO: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De BIO heeft een eigen website: https://bio-overheid.nl/.
Tevens vind je op deze pagina thematische uitwerkingen bij de BIO. Deze zijn bedoeld als handreikingen bij de toepassing van de BIO. De maatregelen zijn  SMART en compleet gemaakt met gegevens uit ISO, Standard of Good Practice, NIST en COBIT. Deze informatie is ook te vinden in NORA-online (https://www.noraonline.nl/wiki/isor), waar de normen in een Wiki-bibliotheek zijn ondergebracht. Naar verwachting is de set compleet rond medio 2020. De huidige thema's kunnen al volop gebruikt worden. Alles is ter beschikking onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding Gelijk Delen.

bio
BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Eén basisniveau in een gezamenlijke taal voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid.

Bekijk/Download
Themadocument

Applicatieontwikkeling

Applicatieontwikkeling binnen de richtlijnen van de BIO: hoe doe je dat en hoe toets je dat? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Bekijk/Download
Pencils
Themadocument

Communicatievoorzieningen

Dit themadocument brengt de voor communicatiebeveiliging relevante controls uit de BIO 1.0 overzichtelijk bij elkaar. Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Bekijk/Download
Themadocument

Huisvesting Informatievoorziening

Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Bekijk/Download
Huisvesting Informatievoorziening
Serverplatform
Themadocument

Serverplatform

Een kader en toetsinstrument voor het beveiligings- en beheersingsniveau van infrastuctuur. Voor de ontwikkeling, onderhoud en kwaliteitszorg, voor interne en externe leveranciers. Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Bekijk/Download
Themadocument

Toegangsbeveiliging

Wat moet je doen om adequate toegangsbeveiliging te realiseren. Hoe maak je dat toetsbaar? Themadocumenten worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIR en de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor ontwerpers, adviseurs en auditors.

Bekijk/Download
Toegangsbeveiliging
NCSC-Webrichtlijnen, versie 2
Beveiliging webapplicaties

NCSC-Webrichtlijnen, versie 2

Op SIVA gebaseerde uitwerking van de NCSC-webrichtlijnen. De link hieronder brengt je naar de website van NCSC.

Ga naar ncsc.nl