Ketens en Inkopen

Op deze pagina vind je nuttige practices bij ketensamenwerking en een aantal producten die helpen bij veilig inkopen. Je kunt ze vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Keten Service Library
Ketenproblematiek

Keten Service Library

2019 versie van een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance.

Bekijk/Download
Ketensamenwerking

Ketencommunicatie bij crises

Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crises. Organisaties vullen de handreiking in met proceseigen kenmerken, waarmee een protocol ontstaat voor de communicatie met keten/netwerk- partners en overige stakeholders.

Bekijk/Download
ketencommunicatie bij crises
Security Proof Inkopen: samenvatting
Grip op beveiliging inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: samenvatting

De kern van het model Security Proof Inkopen uitgelegd in 2 pagina's.

Bekijk/Download
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: wizard

Hoort bij de handleiding Security Proof Inkopen (in Excel-formaat).
Tip: we hebben ook een workshop hierover.

Bekijk/Download
Security Proof Inkopen: wizard
Security Proof Inkopen: handleiding
Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Security Proof Inkopen: handreiking

Het zonder meer opleggen van het volledige eisenpakket waaraan de overheid moet voldoen voor de levering van digitale diensten leidt tot een vermindering van creativiteit, gedoe over de interpretatie en het geforceerd voldoen aan te veel eisen. Een werkwijze om daar verstandig en productief mee om te gaan.

Bekijk/Download
Grip op beveiliging in Inkoopcontracten

Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten

De leverancier als kennispartner: een methode en voorbeeld-normenkader om te komen tot beveiligingsafspraken met leveranciers. Document uit 2014, maar in lijn met de Security Proof Inkopen documenten.

Bekijk/Download
Grip op Beveiliging in Inkoopcontracten
rijksdpia ms en w10
Risicomanagement

Rijks-DPIA's voor MS Office en Windows

In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps. Ondanks het nieuwe contract dat het Rijk met Microsoft heeft gesloten, zijn nog niet alle privacyrisico's verholpen. De rapporten zijn in het Engels geschreven, met een uitgebreide Nederlandse samenvatting.

Ga naar Rijksoverheid.nl
Brexit

Infoblad gevolgen Brexit bij verwerkers in het VK (v.2.0)

Wat betekent de Brexit voor organisaties die verwerkers in het Verenigd Koninkrijk hebben? In aanvulling op informatie van de Europese Toezichthouders (EDPB) heeft de Domeingroep Privacy van CIP een stroomschema opgesteld als handelings­perspectief binnen de publieke sector. Nu de Brexit een feit is, hebben we de infosheet aanmerkelijk vereenvoudigd.

Bekijk/Download
Infoblad gevolgen Brexit bij verwerkers in het VK v2.0
Privacy afspraken in ketens
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst.

Bekijk/Download
Testen in ketens

Testdorp

Het KetenTestDorp (KTD) is een dataset die bedoeld is voor het ondersteunen van ketentests tussen verschillende organisaties. De gedachte: als iedere partij in een keten dezelfde testdata gebruikt bij de ketentest, dan bespaart dat veel tijd in het afstemmen van de ketentestdata. Doordat het gebruik van productiedata wordt vermeden, is er ook geen risico op datalekken. De dataset wordt nog uitgebreid met de testdata van deelnemende organisaties.

 

Bekijk/Download