Secure Software

Op deze pagina staan de producten die nodig zijn bij het veilig ontwikkelen en onderhouden van software. De kern wordt gevormd door Grip op SSD, dat bestaat uit een methodenormen voor veilige applicaties en normen voor mobiele apps. Zie ook de factsheet Grip op SSD.

Afbeelding met decoratieve functie
CIP-casts

CIP-casts SSD

Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts. Hier vind je ze voor het thema Secure Software Development.

Agile Security Management

Agile Security Management

Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de samenwerking tussen de security organisatie en Agile ontwikkelingsteams kan worden vormgegeven teneinde informatieveiligheid te borgen. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Internet of Things

CIP Whitepaper IoT

Een samenleving kan zich geen Internet of Things veroorloven zonder aandacht voor integrale beveiliging. De risico's voor burgers, de bedrijfsvoering en onze economie zijn daarvoor te groot. Veel van de kwetsbaarheden in de wereld van IoT kunnen worden beperkt door het hanteren van een beperkt en overzichtelijk aantal basisprincipes, standaarden en best-practices op het gebied van informatiebeveiliging. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: De Methode

Methode voor sturing op tot stand brengen en onderhoud van veilige software. Nederlandse versie. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen V3.0

Basisnormenkader voor Secure Software Development, versie 3.0. Richtsnoer voor ontwikkeling en onderhoud van veilige software. Deze versie is m.i.v. 22 juli 2020 ook opgenomen in de ICO-Wizard, voor het inkooponderdeel (software)maatwerk en maatwerkpakket. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen V2.0

Voorlaatste versie van Basisnormenkader SSD. Deze versie is per 22 juli 2020 opgevolgd door de versie 3.0. De oude versie 2.0 blijft beschikbaar voor organisaties die op basis hiervan lopende afspraken hebben gemaakt. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen voor Mobiele Apps

Basisnormenkader als richtsnoer voor veilige mobiele apps. Nederlandse versie. Klik hieronder om het bestand te downloaden. 

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: Testraamwerk

Het testen van de beveiligingseisen voor (web)applicaties. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip on SSD

Grip on SSD: The Method

A method for clients, developers and vendors for enabling collaborative delivery of Secure Software. English version. Click below to download the file. 

Bekijk/Download
Grip on SSD

Grip on SSD: Security Requirements

Basic requirements framework for secure software. English version. Click below to download the file.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip on SSD

Grip on SSD: Security Requirements Mobile Apps

Basic requirements framework for secure mobile apps. English version. Click below to download the file.

Bekijk/Download
Introductie SSD

ICT Security Training met SSD Normen

Training voor bouwers en testers voor omgaan met SSD-Normen. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Introductie SSD

Receptuur veilige software ontwikkeling

Presentatie met uitleg van de methode Grip op SSD. Te gebruiken voor promotiedoeleinden binnen bijv. de eigen organisatie. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk/Download