AI in de acute zorg

Prabath Nanayakkara (Amsterdam UMC), Sheena Bhagirath (Amsterdam UMC) en Noucka van der Zaag (Amsterdam UMC) spreken over AI voorspelmodellen in de acute zorg. Ook wordt de verbetering  t.o.v. het niet gebruiken van AI en de risicobeheersing van het data gebruik besproken.