Brochure Informatiebeveiliging en Privacy

Gids voor leveranciers met informatie over: wat wij van u verwachten als leverancier en de aanpak voor informatiebeveiliging en privacy van EZK. Deze brochure wordt door EZK meegegeven aan leveranciers. Aanbevolen als voorbeeld voor het maken van een eigen brochure. Klik hieronder om de veralgemeniseerde basistekst te downloaden om op te maken voor eigen gebruik.

Brochure Informatiebeveiliging en Privacy