Captains of Privacy, afl. 3: Toon Segers 16-11-2022

Technologie en gegevensbescherming kunnen elkaar versterken. Dat geldt zeker voor het nieuwe terrein van ‘Privacy Enhancing Technologies’. In dit werkveld is Toon Segers actief vanuit Roseman Labs, waarvan hij medeoprichter is. Hij vertelt in een gesprek met Walter van Wijk van CIP en host Robin Rotman over zijn visie en drijfveren. En hij legt uit wat deze nieuwe technologieën op basis van onder meer cryptografie kunnen betekenen voor de (nabije) toekomst van gegevensbescherming. Een enorme stimulans voor de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Captains of Privacy, afl. 3: Toon Segers 16-11-2022