Captains of Privacy, afl. 4: Chris van Balen 30-11-2022

Het bestrijden van ziekten staat soms op gespannen voet met verantwoorde gegevensbescherming. Welk belang krijgt dan de overhand? Die worsteling herkent Chris van Balen, privacy-jurist bij het ministerie van VWS, eerder werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voormalig advocaat. De druk op de juiste afweging neemt verder toe door grote publieke belangstelling. Hij stelt: ‘er is teveel krampachtigheid in privacy-land’. Zijn advies: ‘focus op wat wel mag, niet op wat niet mag!’ 

Captains of Privacy, afl. 4: Chris van Balen 30-11-2022