Juni '23 Kees van der Maarel c.s.

Kim, Frank en Kees laten zien hoe de nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 zich vertaald naar de zorgplicht, meldplicht en het toezicht voor de sector overheid. Enerzijds naar nationale wet- en regelgeving en anderzijds naar de impact op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De nieuwe regels rondom informatiebeveiliging ondersteunen onder meer samenwerking in ketens en omvatten nu ook de overheid, en worden naar verwachting eind 2024 van kracht.

De presentatie wordt gegeven door:
- Kim Pfeifer, Senior beleidsmedewerker overheidsbreed toezicht informatieveiligheid bij BZK;
- Mr. Drs. Frank Heijligers, Coördinerend beleidsmedewerker wetgeving informatieveiligheid Openbaar Bestuur bij BZK;
- Kees van der Maarel, RE RO, Coördinerend beleidsmedewerker informatieveiligheid bij BZK.

De presentatie vond plaats tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023.