Juni '23 Elisabeth Thole

In deze presentatie reflecteert Elisabeth Thole, advocaat en partner privacyrecht bij Van Doorne N.V, op 5 jaar AVG. Wat heeft dit gebracht wat betreft de privacybescherming van de Nederlandse burgers, hoeveel datalekken zijn gemeld en tot hoeveel claims hebben deze datalekken geleid? Ook stelt zij een alternatieve aanpak voor om het melden van datalekken te stimuleren. Datalekken vragen niet alleen om gepaste actie wanneer ze voorkomen, maar ook voorbereiding op een crisis zijn aan te bevelen. Ter preventie is het belangrijkste uitgangspunt: 'hoe minder data per verwerking, hoe liever'.

De presentatie is gegeven tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023.