Datalekken

Meldplicht datalekken
Voor informatie over datalekken en de bijbehorende meldplicht kan de website van de AP worden geraadpleegd. Vragen waar o.a. op wordt ingegaan op de onderstaande webpagina zijn: wat is een datalek, wanneer moet een datalek worden gemeld, hoe werkt een melding aan de AP, welke informatie moet je verstrekken aan betrokkenen en wie meldt een datalek.
Meldplicht datalekken | Autoriteit Persoonsgegevens

Rapport en handreiking registratie datalekken
In 2018 heeft de AP een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop binnen overheidsorganisaties invulling werd gegeven aan het aanleggen van een register van datalekken. In het rapport deelt de AP haar beeld van de ontvangen documentatie en is op de laatste pagina een handig overzicht opgenomen met tips voor het aanleggen en bijhouden van een datalekregister.
Handreiking_verbeteren_registratie_datalekken.pdf (autoriteitpersoonsgegevens.nl)