Handreiking gebruik IAMA samen met Model DPIA Rijksdienst

Handreiking gezamenlijk gebruik IAMA samen met Model DPIA Rijksdienst

De IAMA en een DPIA zijn beide instrumenten die als doel hebben om de mogelijke impact van een voorgenomen verwerking in kaart te brengen. De instrumenten lijken op elkaar maar hebben een andere scope. Een DPIA gaat specifiek over de verwerking van persoonsgegevens en het IAMA gaat over de impact van algoritmen op mensenrechten.

Het doel van de handreiking is het bieden van ondersteuning bij het schrijven van een DPIA waarbij, binnen de verwerking, sprake is van het gebruik van algoritmen. De handleiding is erop gericht om het Model DPIA Rijksdienst en het IAMA op een efficiënte en gebruikersvriendelijke manier samen te gebruiken en dubbel werk te voorkomen.

Meer over de handreiking

Deze handreiking is door de Privacy Adviseurs Rijk (PAR) van CIO Rijk opgesteld. De handreiking is een concept, en de PAR nodigt gebruikers uit om de handreiking als een pilot te testen en de feedback over het gebruik van de handreiking met PAR te delen via: privacy-ciorijk@minbzk.nl,’

De IAMA zelf is hier te vinden