Het algoritmeregister; is het middel erger dan de kwaal? 17-05-2023

In dit webinar vertelt Eveline Jacobson (projectmanager data ethiek en algoritmeregister) hoe het algoritmeregister bij UWV is vormgegeven en de stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen rond de verplichte publicatiestandaard. Joris Krijger (PhD Erasmusuniversiteit) gaat in op de verwachtingen en beperkingen van zo’n algoritmeregister en deelt zijn inzichten omtrent de publieke controle op algoritmes en de rol van transparantie.