IAMA/DPIA

In een eerder CIP-webinar is al aandacht gegeven aan de inhoud van de door het Ministerie van BZK gepubliceerde handreiking voor gecombineerde uitvoering van de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) en de Data Protection Impact Assessment (DPIA). De sprekers Paula Grönloh (UWV) en Dennis van der Staak (Ministerie van BZK) gaan in op de praktische toepassing van deze handreiking binnen UWV.