ICO Wizard

Veilig aanbesteden en inkopen vereist het stellen van scherpe eisen. Met de ICO Wizard selecteer je eisenpakketten die passen bij de producten/diensten die je aanbesteedt. Al of niet aangepast n.a.v. risicoanalyse, geef je die mee met de RFP en het contract.

De wizard, een video-instructie, een handreiking en een evaluatieformulier staan op de site www.bio-overheid.nl. 

ICO Wizard