Keten Service Library

Het KSL-document is een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance. 

Keten Service Library