Middleware

Wil je een beeld krijgen van relevante onderwerpen ter ondersteuning bij het aangaan van contractuele verplichtingen voor toegankelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de geboden functionaliteit en bij de selectie van data-gerelateerde componenten zoals databases, storage en gateways? Klik hieronder om de BIO Thema-uitwerking te downloaden.

Middleware