Pre-scan DPIA

De Pre-scan DPIA is een instrument waarmee je op eenvoudige wijze vaststelt of het uitvoeren van een volledige DPIA noodzakelijk is. (DPIA = Data Protection Impact Assessment). De uitkomst van de Pre-scan beantwoordt de vraag of de beoogde verwerking resulteert in een hoog privacy-risico voor de betrokkenen. Klik hieronder om het bestand te downloaden. Gebruikers van Office: klik vervolgens op de knop 'Bewerken inschakelen'.

Pre-scan DPIA