Juni '23 Kees van der Maarel c.s.

Deze podcast bevat de presentatie tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023 over de nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 die van toepassing is voor alle overheidsorganisaties.
Kim, Frank en Kees laten zien hoe deze nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 zich vertaald naar de zorgplicht, meldplicht en het toezicht voor de sector overheid. Enerzijds naar nationale wet- en regelgeving en anderzijds naar de impact op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De nieuwe regels rondom informatiebeveiliging ondersteunen onder meer samenwerking in ketens en omvatten nu ook de overheid, en worden naar verwachting eind 2024 van kracht.

De presentatie werd gegeven door:
- Kim Pfeifer, Senior beleidsmedewerker overheidsbreed toezicht informatieveiligheid bij BZK;
- Mr. Drs. Frank Heijligers, Coördinerend beleidsmedewerker wetgeving informatieveiligheid Openbaar Bestuur bij BZK;
- Kees van der Maarel, RE RO, Coördinerend beleidsmedewerker informatieveiligheid bij BZK.

Juni '23 Kees van der Maarel c.s.