Juni '23 Piet Sennema

In deze podcast spreekt Piet Sennema over de uitdagingen m.b.t. informatiebeveiliging en privacybescherming voor een waterschap.

Piet Sennema is CEO Waterschap Aa en Maas en Programmaleider Cybersecurity en Privacy Waterschappen. Hij stelt onder meer: 'Verantwoorde aanpak van informatieveiligheid bestaat uit het identificeren van kwetsbaarheden en het aanbieden van relevante middelen en advies ter preventie. Een passend gevoel van urgentie, ook bij bestuurders, helpt daarbij enorm'.

De presentatie is gegeven tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023.

Juni '23 Piet Sennema