State of the Art

Toen het Duitse IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) in juli 2015 van kracht werd, lanceerde het Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) de werkgroep Stand der Technik. Dit heeft een lezenswaardig achtergronddocument opgeleverd met 'state of the art' tips. Het Duitstalige brondocument en een Engelse vertaling zijn te vinden op de site van Teletrust.

State of the Art