‘Wat betekenen de zorgplicht, toezicht en aansprakelijkheid vanuit de NIS2 voor mijn organisatie en bestuurder?’

Op donderdag 26 oktober jl. vond de besloten CISO-Cirkel intervisie-sessie plaats.
Een digitale bijeenkomst waarbij de aanwezige CISO’s na een korte inleiding door Kim Pfeifer van het ministerie BZK in break-out sessies uit elkaar gingen.
Kim gaf een presentatie over de wettelijke verankering van de NIS2 in nationale wetgeving en welke gevolgen dat heeft voor de overheidsorganisaties en hun bestuurders.