Model DPIA Rijksdienst

Eind 2021 is het nieuwe Model DPIA Rijksdienst v2.0 afgerond en inmiddels openbaar gepubliceerd. Deze Data Protection Impact Assessment is de huidige standaard voor Rijksonderdelen, maar is ook - nog beter dan de vorige versie - goed inzetbaar voor andere overheidsorganisaties. Het model vervangt de vorige ‘Rijkspia’ en is, samen met diverse toelichtende stukken te vinden op de site van Rijksoverheid. Deze site bevat de officiële en actuele informatie.
Download hier rechtstreeks het Model DPIA Rijksdienst en het bijbehorende Rapportagemodel DPIA Rijksdienst.

 


 

Model DPIA Rijksdienst