Grip op SSD: De Normen V2.0

Voorlaatste versie van Basisnormenkader SSD. Deze versie is per 22 juli 2020 opgevolgd door de versie 3.0. De oude versie 2.0 blijft beschikbaar voor organisaties die op basis hiervan lopende afspraken hebben gemaakt. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Grip op SSD: De Normen V2.0