Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten

Good practice gebaseerd op het beleid van een grote uitvoerder bij het gebruik van Clouddiensten. Dit product dateert van 2013. Aangezien het echter nog steeds goede aanknopingspunten voor beleid bevat, blijven we het voorlopig ter beschikking stellen. Klik hieronder om het bestand te downloaden.