Huisvesting Informatievoorzieningen

Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar? Thema-uitwerkingen worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar voor ontwerpers, adviseurs en auditors. Klik hieronder om de BIO Thema-uitwerking te downloaden.

Huisvesting Informatievoorzieningen