Serverplatform

Een kader en toetsinstrument voor het beveiligings- en beheersingsniveau van infrastuctuur. Voor de ontwikkeling, onderhoud en kwaliteitszorg, voor interne en externe leveranciers. Thema-uitwerkingen worden zo geschreven dat ze zowel bruikbaar zijn voor de ISO 2700x norm als voor de BIO en zijn daardoor direct inzetbaar voor ontwerpers, adviseurs en auditors. Klik hieronder om de BIO Thema-uitwerking te downloaden.

Serverplatform