Producten/diensten

CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Privacy
Workshop PriSA
De workshop PriSA (Privacy Self Assessment) laat zien hoe volwassen de organisatie bezig is met de privacy wetgeving
meer...
Privacy
Workshop Privacy by Design
In deze workshop leer je om privacy-by-design principes toe te passen in de praktijk.
meer...
Privacy
Workshop Privacy Afspraken in Ketens
Om te komen tot grip op privacy in ketensamenwerking heeft CIP de handreiking Privacyafspraken bij Ketensamenwerking ontwikkeld.
meer...
Awareness/ serious games
Maatwerk workshop
In overleg met en ondersteund door verschillende kennispartners maken we regelmatig workshops mogelijk op het gebied van Privacy (by design), Veilige Software en Veilig Inkopen.
meer...
Awareness/ serious games
Introductie phishing 31-03-2020
Informatie over phishing met Brenno de Winter, Ad Reuijl en security specialist Wouter Slotboom.
meer...
Awareness/ serious games
Social media gebruik 04-06-2021
Tips over gebruik van social media met Brenno de Winter en Marieke van der Klaauw van het Openbaar Ministerie.
meer...
Awareness/ serious games
Test met phishing 07 -04-2020
De resultaten van een test met phishing met Brenno de Winter, Ad Reuijl en studenten van de Hogeschool Rotterdam.
meer...
Algemeen
State of the Art
Toen het Duitse IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) in juli 2015 van kracht werd, lanceerde het Bundesverband IT-Sicherheit e.V.
meer...
Algemeen
Whitepaper Red Teaming
In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Northwave security en seniore netwerkleden heeft CIP de handreiking (whitepaper) 'Red teaming in de praktijk' ontwikkeld.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
ABDO
De ABDO (Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten) is het stelsel van eisen waaraan leveranciers moeten voldoen om diensten te kunnen verlenen aan het ministerie van Defensie.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Clouddiensten
Waar let je op als je Clouddiensten afneemt? Hoe borg je dat die aan eisen van informatieveiligheid voldoen.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Applicatieontwikkeling
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor applicatieontwikkeling relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Communicatievoorzieningen
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor communicatievoorzieningen relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Huisvesting Informatievoorzieningen
Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar?
meer...
1 2 3 4
5
6