De totstandkoming en status van CIP-publicaties

CIP publiceert producten (zoals handreikingen, papers en tools) op deze site. Lees hieronder welke criteria wij daarbij hanteren en welke status producten kunnen meekrijgen.

Soorten ‘good practices’

CIP heeft twee categorieën geformuleerd waarmee de reikwijdte van good practices wordt aangegeven:

  1. Individuele praktijk: een goed beschreven toepassing/oplossing van een specifieke organisatie in het netwerk, die zich leent als handreiking voor hergebruik binnen andere organisaties.
  2. Becommentarieerde praktijk: een met kennisinbreng van meerdere professionals in het netwerk ontwikkeld product, dat wij aanbevelen als handreiking voor breed gebruik in organisaties.

Practices die voor publicatie in aanmerking komen, worden voorzien van een van deze categorieaanduidingen.

Practices die worden aanbevolen komen beschikbaar op zowel deze (publieke) website onder producten, als de (besloten) communitysite cip.pleio.nl.

Tenzij anders vermeld vallen de documenten op deze site onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.