Uitgelicht

Voor actuele ontwikkelingen en fora over diverse IB&P-onderwerpen verwijzen we graag naar onze digitale samenwerkingsomgeving cip.pleio.nl. Medewerkers van publieke organisaties en medewerkers van CIP-kennispartners kunnen daarvan lid worden. Als je al lid bent, ga naar cip.pleio. Als je nog geen lid bent, zie hier hoe je lid kunt worden.

Dagprogramma CIP-conferentie

Dagprogramma CIP-conferentie

21-04-2023
Op donderdag 8 juni a.s. organiseert CIP de jaarlijks terugkerende conferentie. Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, binnen drie dagen na het versturen van de uitnodiging zaten we vol.

Enkele dagen ná de conferentie staat het materiaal van de conferentie op deze site. Daarnaast zijn er op de dag zelf een film- & podcastmaker aanwezig, zodat we ook via beeld en geluid een impressie van de dag kunnen delen. Klik hier voor het dagprogramma.

Afbeelding met decoratieve functie
Captains of Privacy

Captains of Privacy

"Captains of Privacy deel II" 

CIP heeft in het voorjaar van 2023 vier nieuwe afleveringen opgenomen van de podcastserie Captains of Privacy. In deel II spreken vier bevlogen privacy captains en gaat iedere captain in gesprek met Walter van Wijk (CIP) en de host van de podcastserie Robin Rotman. In deze tweede serie zijn dat Marie-José Bonthuis, Jacques Eding, Isabel Barberá en Jaap Henk Hoepman.

De afleveringen van deel II worden nog vóór de zomer van 2023 beschikbaar gesteld op CIP Buzzsprout.

In september en oktober 2022 hebben we een nieuwe podcastserie opgenomen: Captains of Privacy. Acht afleveringen van ca. 20 minuten met steeds één bevlogen privacy-specialist aan tafel, die in gesprek gaat met Walter van Wijk van CIP en host Robin Rotman. Enkele interview-vragen zijn: Wat is je belangrijkste wapenfeit, van welke misser kunnen anderen wat leren, en nog veel meer. De ‘captains’ die in deze serie aan het woord komen zijn:

 • Annechien Sloots
 • Marlon Domingus
 • Toon Segers
 • Chris van Balen
 • Sophie in ’t Veld
 • Remy van den Boom
 • Deepak Thakoerdien en
 • Irith Kist  

Deze podcastserie is tot stand gekomen in samenwerking met CIO Rijk/PAR. De afleveringen van deze serie worden tussen eind oktober 2022 en februari 2023 beschikbaar gesteld op CIP Buzzsprout.

 

Afbeelding met decoratieve functie
Hacken in de praktijk!

Hacken in de praktijk!

Ben jij benieuwd naar hoe CISO’s en Ethical Hackers aan kijken tegen het bestrijden van digitale crisis en het weerbaar maken van overheden? Luister dan deze nieuwe en bijzonder interessante podcastserie van CIP: Hacken in de praktijk!

In het kader van de cybersecurity maand hebben we een speciale podcastserie opgenomen. Deze podcastserie richten we iets anders in dan we binnen CIP tot nu toe zijn gewend. We belichten de vraagstukken steeds vanuit het perspectief van de CISO en die van een Ethical Hacker. In minder dan 20 min reflecteren ze beiden op het vraagstuk. Iedere podcast is op zichzelf te beluisteren. Het is geen vraag gesprek tussen de CISO en de Ethical Hacker.

Vier CISO’s en vier Ethical Hacker beantwoorden vanuit hun eigen perspectief een van de volgende vragen:

 • Hoe zet ik een Ethisch Hacker in?
 • Hoe zie ik een hack aankomen?
 • Wat is de rol van de CISO/Hacker binnen een digitale crisis?
 • Help ik ben gehackt?! Hoe nu verder?

Iedere keer worden twee podcasts rondom bovenstaande vragen tegelijkertijd gepubliceerd. De afleveringen van deze serie worden tussen eind oktober 2022 en eind december 2022 steeds in tweetallen beschikbaar gesteld op CIP Buzzsprout of jouw eigen podcast app. Het allereerste tweetal beantwoordt de vraag: ‘Hoe zet ik een Ethisch Hacker in?’ De reactie van de CISO kun je hier beluisteren, de reactie van de Ethical Hacker kun je hier beluisteren.

decoratieve afbeelding
CIP FG-Enquête 2022

CIP FG-Enquête 2022

In het voorjaar van 2022 hield CIP voor de tweede keer een vragenlijstonderzoek onder Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) in de publieke sector.  Ruim 230 respondenten gaven inzicht in de ontwikkelingen die deze bijzondere groep professionals heeft doorgemaakt sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018.

De resultaten zijn divers. Een aantal aspecten van hun functioneren zijn hoopvol en positief, maar dat geldt niet voor alles. Er liggen nog de nodige uitdagingen voor de boeg, voor FG’s, bestuurders, op de werkvloer en bij de toezichthouder. Je kunt het hele rapport van de FG-Enquête 2022 hier lezen.

De belangrijkste uitkomsten zijn ook besproken in een interview, dat digitaleoverheid.nl in september 2022 publiceerde.

CIP Podcastserie 'Ethiek in de Praktijk'

CIP Podcastserie 'Ethiek in de Praktijk'

Gedurende mei en juni 2022 hebben we een nieuwe podcastserie opgenomen: Ethiek in de Praktijk. Acht afleveringen van ca. 20 minuten, steeds met twee experts en host Robin Rotman. De onderwerpen zijn onder meer:

• Als het moet, maar niet mag
• Ethisch besef op de werkvloer
• Ethiek en interne weerstanden
• Sociale Algoritmes
• Ethiek en Deep fake en
• Ethiek en gezichtsherkenning

De afleveringen worden van juli t/m september ‘22 beschikbaar gesteld op CIP Buzzsprout

Afbeelding met decoratieve functie
CIP Jubileumconferentie 2022

CIP Jubileumconferentie 2022

Op 2 juni 2022 organiseerden we, in het kader van ons 10-jarig bestaan, de CIP Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’. Van de lezingen tijdens deze conferentie zijn dit keer video's en podcasts gemaakt. Je kunt ze hier terugvinden:

Marieke van Wallenburg: 'Een stevig digitale fundament' (video, podcast)
Brenno de Winter: ‘Overleven in crisistijd’ (video, podcast)
Kees Verhoeven: ‘De democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk' (video, podcast)
Gerrit-Jan Zwenne: ‘Persoonsgegevens en toezichthouders’ (video, podcast)
Alex Corra: ‘Mens en machine: samen ‘de goede weg vinden? (video, podcast)
Burhan Gün: ‘Het digitale fundament op orde?' (video, podcast)

En bekijk ook eens de fraaie sfeerimpressie (video).

CIP heeft een nieuwe directeur

CIP heeft een nieuwe directeur

Ad Reuijl, oprichter en sinds 2012 directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) bereikt in augustus 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 juni wordt hij als directeur van CIP opgevolgd door Geert-Jan van de Ven.

Geert-Jan is een ervaren manager/bestuurder in de wereld van informatisering, met een historie van zowel landelijke verantwoordelijkheid als betrokkenheid bij diverse internationale activiteiten. Geert-Jan werkte onder meer als CIO bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Openbaar Ministerie. Eerder had hij diverse functies bij het Ministerie van Defensie. Vóór zijn overstap naar CIP was Geert-Jan gedetacheerd als verantwoordelijke voor het Rijksprogramma ‘Hybride werken’ vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gezien zijn senioriteit, specifieke ervaring, netwerk en stijl van werken ziet het CIP-team vol vertrouwen uit naar de toekomst onder leiding van deze nieuwe directeur. We danken Ad voor al zijn inzet, visie, inzicht, taak- en mensgerichtheid, en zijn ‘handen aan de ploeg’ mentaliteit. We wensen Geert-Jan veel succes en plezier in zijn nieuwe functie als directeur van CIP.

Persoonlijke foto Geert-Jan van de Ven
Podcastserie II

Privacy in de Praktijk II

Vanaf 5 april 2022 publiceren we iedere twee weken een aflevering van de nieuwe CIP podcastserie Privacy in de Praktijk II.
Deze afleveringen gaan over:
• Data delen met landen buiten de EU, met Peter Kager (ICTRecht): Podcast
• Horden op weg naar een goede DPIA, met Maurice Reedijk (Privacy Management Partners): Podcast 
• Wie is nu eigenlijk een verwerker? Met Alex Commandeur (BMC): Podcast
• Personeel volgsystemen en privacy, met Florianne Hamelink van Considerati: Podcast
• Auditing in de keten, met Rob Augustinus en Stan van Bommel van het Agentschap Telecom: Podcast
• Awareness in het DNA, met Marcel van der Haagen van het Amsterdam: Podcast 
• Onderzoeksgegevens en privacy, met Bas Bekenkamp (Privacy Company)
De afleveringen duren 15-20 minuten per stuk, en hebben podcastmakers Robin Rotman als host. Deze podcastserie is tot stand gekomen i.s.m. CIO Rijk/PAR van het Ministerie van BZK.
Te beluisteren op CIP PodCasts of op je favoriete podcastkanaal bij Apple, Google en Spotify. Houd CIP.Pleio in de gaten voor updates.
Bekijk hier de trailer.

‘CIP en RADIO’

CIP en RADIO sluiten partnerschapovereenkomst

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) zijn een partnerschap aangegaan. Ad Reuijl (directeur CIP) en Ronald van den Hoogen (manager van RADIO) ondertekenden op 8 april 2022 in Amsterdam de overeenkomst. De twee partijen werken al veel samen, maar dit partnerschap biedt meer ruimte en inspiratie om elkaars aanvullende kwaliteiten in de praktijk te benutten.

Zowel RADIO als CIP streven naar het aanbieden van ondersteunende instrumenten en diensten van hoge kwaliteit en effectieve toegevoegde waarde op het gebied van digitalisering.
RADIO heeft als academie brede ervaring met de inzet en het effect van diverse leermiddelen en vanuit haar achtergrond een groot netwerk binnen de Rijksoverheid. Verder heeft RADIO een brede focus op diverse onderwerpen gerelateerd aan digitalisering.
CIP richt zich uitsluitend op informatieveiligheid, en heeft aanvullend ook een groot bereik binnen decentrale overheden. CIP beschikt, net als RADIO, over een rijk netwerk met specialisten om kennisproducten mee te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn de ervaringen van CIP met serious games en een groot scala aan downloadbare, ondersteunende instrumenten op het gebied van informatieveiligheid aanvullend op het huidige palet van RADIO.

CIP en RADIO zien uit naar een prettig en vruchtbaar vervolg van hun samenwerking, met nieuwe kansen voor productontwikkeling en het realiseren van een groter bereik voor hun producten. Daarmee denken ze beter in staat te zijn de overheid in brede zin effectief te ondersteunen bij goede en verantwoorde digitalisering.

Bekijk voor meer informatie deze website of de website van RADIO.

Award

Privacy Award voor CIP

Op 28 januari werd tijdens de Dag van de Privacy aan CIP de Nederlandse Privacy Award 2022 uitgereikt. Die eer viel ons geheel onverwacht ten deel.

De jury schreef over de toekenning onder meer:

"In het afgelopen jaar heeft het CIP zich, ondanks de pandemie, enorm ingespannen om haar netwerk te blijven onderhouden met vele thema’s middels digitale webinars, podcasts, workshops en games. Inmiddels hebben zij een behoorlijke bibliotheek aan informatie op YouTube staan die voor iedereen toegankelijk is. Privacy is een belangrijk onderwerp voor het CIP, waarover zij inmiddels 22 producten gepubliceerd hebben.

Het CIP zit ook op de actualiteit en komt voortdurend met nieuwe actuele onderwerpen die zij ophalen bij hun deelnemers en partners. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan praktische en bruikbare oplossingen om de privacy en informatie van burgers beter te beschermen.

De jury spreekt haar grote waardering uit voor de prestaties van het CIP en moedigt hen aan om door te gaan met het belangrijke werk dat toegankelijk is voor overheid, bedrijfsleven, organisaties en gebruikers."

Als CIP-team zijn we blij met deze openlijke erkenning en waardering voor ons werk. Werk dat overigens mogelijk is door het sponsorschap van UWV, het ministerie van BZK en de kennisinbreng van vele netwerkleden. Het is met recht een extra aanmoediging om met volle kracht en met veel animo door te gaan. 

Bekijk hier een korte video van de online uitreiking, met een motivatie van Paul Korremans, voorzitter van Privacy First. 

Meer informatie kun je hier vinden: Winnaars Nederlandse Privacy Awards 2022 bekend! (privacyfirst.nl).

Afbeelding van Privacy Award
Podcastserie

Privacy in de Praktijk

CIP produceerde in het najaar van 2021, in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO), een podcastserie onder de titel ‘Privacy in de Praktijk’, met in totaal 8 afleveringen. Per aflevering (15-20 minuten elk) legt een Functionaris Gegevensbescherming (FG) uit de publieke sector een dilemma op tafel, waarover hij of zij in gesprek gaat met een andere privacydeskundige. Steeds onder leiding van host Robin Rotman. Daarbij gaan we gevoelige en lastige onderwerpen niet uit de weg. Aan bod komen dilemma’s als:
• Hoe benader je de bestuurder; met de wortel of de stok?
• Wat weegt zwaarder: de letter of de geest van de AVG?
• Liever een datalek dan een burger niet geholpen!
• Is de ideale FG ook CISO?
• FG: ‘Ik ben niet verantwoordelijk voor de hele keten’. Feit of fictie? en
• FG: Beschermer of klokkenluider?

De podcasts zijn inmiddels (februari ’22) ruim 3.500 gedownload, dus doe er je voordeel mee.

Te beluisteren op CIP PodCasts of op je favoriete podcastkanaal bij Apple, Google en Spotify.
In het voorjaar van 2022 komt er een vervolg op deze serie.

Masterclass

Masterclass Ethiek

Van harte aanbevolen: de CIP-Masterclass over data-ethiek, bestaande uit drie webinars en drie podcasts die elkaar aanvullen. Je kunt ze ook afzonderlijk bekijken c.q. beluisteren.
De webinars hebben de volgende onderwerpen:

 • Webinar 1: Smart Cities & Ethics, met Piek Visser-Knijff (Filosofie in actie) en Michael Nagenborg (TU Twente). Let op: Engelstalig. Bekijk hem hier: https://youtu.be/YdeLfekF0rY
 • Webinar 2: Putting Principles into Practice, met Harry van Geijn (Microsoft), Marlies van Steenbergen (Hogeschool Utrecht), Alex Corra (SVB) en Steven Dorrestijn (Saxion). Bekijk hem hier: https://youtu.be/DlTqZCLcO2E
 • Webinar 3: Heden en toekomst: wat wordt het belang van data-ethiek? Met Joas van Ham (Considerati), Alex Corra (SVB) en Steven Dorrestijn (Saxion). Bekijk hem hier: https://youtu.be/qTTCNcBOQfA

De drie podcasts gaan over:
 • Podcast 1: Fundament. Met Alex Corra, Hamid Belarbi (Toeslagen) en Katinka Knops ( Landelijke Politie). Beluister hem hier.
 • Podcast 2: Ethiek by Design. Met Alex Corra (SVB), Steven Dorrestijn (Saxion Hogeschool) en Marlies van Steenbergen (Hogeschool van Utrecht). Beluister hem hier.
 • Podcast 3: Ethiek de praktijk. Met Alex Corra (Sociale VerzekeringsBank) als co-host, Eduard Hoekx (KPN) en Hamid Belarbi (Toeslagen). Beluister hem hier.

CIP Beleid

Gebruik van Zoom

Op het moment dat (ook) CIP haar bijeenkomsten is gaan organiseren in webinars (begin 2020), hebben wij snel moeten schakelen en zijn we gestart met streamen van een webinar via Jitsi (het sprekersdeel) in combinatie met YouTube (voor de deelnemers). Met dit instrumentarium kunnen wij echter niet meer de kwaliteit en interactie bieden die wij nastreven.

Na een analyse van de voor CIP benodigde en beschikbare functionaliteit, hebben wij voor Zoom gekozen. Zoom heeft een webinar-platform, dat inmiddels veelvuldig wordt gebruikt door organisaties binnen de overheid en de bredere publieke sector.

Het is ons bekend dat er zorgen zijn geweest over de privacy en beveiliging van Zoom. We hebben hier uiteraard de nodige aandacht aan besteed. Onder meer door onze afwegingen hieromtrent voor te leggen aan diverse experts in ons netwerk, waaronder ook de Domeingroep Privacy. Hun (behoorlijk eensluidende) feedback is meegenomen in onze besluitvorming.

Via onderstaande link vind je meer informatie over dit onderwerp:

Reactie Brenno de Winter(16/02/2021):

‘Ik beschouw de meetings van CIP als openbare gelegenheden. Dus ik zie niet in waarom een tool als Zoom, waar inmiddels veel aan de beveiliging is verbeterd, nu niet zou kunnen worden gebruikt. Want als de informatie uitlekt, bereiken we meer mensen. En dat is nu juist de bedoeling!’