CIP heeft een nieuwe directeur

Ad Reuijl, oprichter en sinds 2012 directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) bereikt in augustus 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 juni wordt hij als directeur van CIP opgevolgd door Geert-Jan van de Ven.

 

Geert-Jan is een ervaren manager/bestuurder in de wereld van informatisering, met een historie van zowel landelijke verantwoordelijkheid als betrokkenheid bij diverse internationale activiteiten. Geert-Jan werkte onder meer als CIO bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Openbaar Ministerie. Eerder had hij diverse functies bij het Ministerie van Defensie. Vóór zijn overstap naar CIP was Geert-Jan gedetacheerd als verantwoordelijke voor het Rijksprogramma ‘Hybride werken’ vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gezien zijn senioriteit, specifieke ervaring, netwerk en stijl van werken ziet het CIP-team vol vertrouwen uit naar de toekomst onder leiding van deze nieuwe directeur. We danken Ad voor al zijn inzet, visie, inzicht, taak- en mensgerichtheid, en zijn ‘handen aan de ploeg’ mentaliteit. We wensen Geert-Jan veel succes en plezier in zijn nieuwe functie als directeur van CIP.