Toegankelijkheidsverklaring

Onze websites moeten voor iedereen toegankelijk zijn binnen onze doelgroep. Dat wil zeggen professioneel geïnteresseerden en betrokkenen bij informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de Nederlandse overheid, ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Zo behoort onze website voor alle gangbare apparaten toegankelijk zijn, die actueel worden ondersteund: Windows (Microsoft), IoS (Apple) en Android (Google). Om dat te bereiken, maken wij de openbare websites die onder ons beheer vallen (www.cip-overheid.nl en www.bio-overheid.nl) volgens de eisen digitaal toegankelijk. Deze verklaring geldt slechts voor www.cip-overheid.nl.

Onze focus ligt daarbij op de volgende onderwerpen:

  • Waarneembaarheid
  • Bedienbaarheid
  • Begrijpelijkheid
  • Robuustheid
  • Nieuwe Pdf-content

In de maanden augustus en september van 2020 is deze website systematisch onderzocht door het Test Service Center van het UWV. Hun bevindingen en aanbevelingen over www.cip-overheid.nl vormen de basis van deze verklaring.

Samenvatting van het onderzoek

WCAG-succescriteria van toepassing

44

Voldoet niet aan WCAG-criteria

17

Voldoet aan WCAG-criteria

27

De conclusie van het onderzoek de dato 14 september 2020 is dat ruim 60% van de hierbij relevante aspecten goed blijkt te zijn ingevuld. Wij voldoen op dit moment dus aan meer dan de helft succescriteria van de web-richtlijnen. Officieel heet dat ‘voldoet gedeeltelijk (B)’.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.